Welkom op de website van de Stichting Streekeigen Sleen:

De stichting heeft de volgende doelstelling:

De culturele en historische belangen in Sleen en omgeving behartigen en de kennis daarvan te vergroten. De erkenning en de betekenis van de streektaal bevorderen benevens het gebruik van die streektaal in de ruimste zin van het woord.

De belangstelling voor de geschiedenis van  Sleen en omgeving te stimuleren en zich in te zetten voor behoud en herstel van monumenten en andere karakteristieke waarden van de streek.

 Secretariaat: Vennebroekstraat 13 7841 EG Sleen tel: 0591-362371Bankrekening: NL32RABO0359220258 Rabobank Sleen

Bestuur:    
G. Renting Voorzitter 0591 361882
J.Oosting Penningmeester/Ledenadministratie 0591 362376
R. Zwiers-Hollander Secretaris 0591 362371
N.Bakker Lid 0591 361783
M.Warners-Kuipers
Lid 0591 362246
  PLv. Voorzitter  
H. Reinders Lid 0591 362024
Harma Weggemans               

 

Lid
0613563111