Stichting Streekeigen Sleen.
opgericht op 26 januari 1989
Inleiding.

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:

a. De culturele en historische belangen in Sleen en omgeving te behartigen en de kennis daarvan te vergroten.
b. De erkenning van de betekenis van de streektaal te bevorderen, benevens het gebruik van die streektaal in de ruimste zin van het woord.
c. De belangstelling voor de geschiedenis van Sleen en omgeving te stimuleren.
d. Zich in te zetten voor het behoud en herstel van monumenten en andere karakteristieke waarden van deze streek.
e. Als symbool van de onder d. genoemde doelstelling de dorpspomp op de Brink in Sleen te beheren en zo goed mogelijk te onderhouden.

Samenstelling en kenmerken van de Stichting.

De Stichting is opgericht op 26 januari 1989 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 019064. De Stichting bestaat uit een bestuur (8 personen) en een viertal werkgroepen. De Stichting is lid van de Drentse Historische Vereniging. De Stichting, is sinds september 2005 gehuisvest in het Multifunctioneel Centrum De Brink in Sleen, ( voormalig gemeentehuis) met een eigen werkvertrek en archiefruimte.
De stichting heeft een eigen website, www.streekeigensleen.nl.

Bestuur:

G.Renting Voorzitter Bannerschultestr. 26 7841 AD Sleen tel. 0591-361882
I.Steenbergen Zwols Plv. Voorzitter Heirweg 13 7841 AN Sleen tel. 0591-361392
R. Zwiers-Hollander Secretaris Vennebroekstraat 13 7841 EG Sleen tel. 0591-362371
J.Oosting Penningmeester Bannerschultestraat 29, 7841AB Sleen tel. 0591-362376
N.J. Bakker Bestuurslid.  Oldengaerde 11, 7841GA Sleen tel. 0591-361783
J.Kamping Bestuurslid Odoornerweg 2, 7841 TA Noord Sleen tel. 0591-362183
R.Smeenge Website Groningerweg 2, 7841 BW Sleen tel. 0591-361684


Werkgroepen.

– De werkgroep Foto/Film beheert een grote collectie foto’s die zich nog steeds gestaag uitbreidt. Tevens bezit de Stichting ook een aantal videobanden met historisch materiaal, het beeldmateriaal is op DVD gezet, ook wordt het fotomateriaal gedigitaliseerd.

– De werkgroep; Folklore/Landbouwhistorie, die zich de laatste jaren bezig hield met de landbouwhistorie van de streek. Deze werkgroep is opgeheven en zal bij nieuwe projecten opnieuw worden geïnstalleerd.

– De werkgroep Redactie kwartaalblad “Oes Eigen Streek”. Het jaar 2012 is de 15e jaargang van het blad.

– De werkgroep Genealogie is de jongste werkgroep, die zich bezighoudt met het inventariseren van oude gebouwen en hun vroegere bewoners.

 

Beloningsbeleid:

Bestuurders en werkgroep leden zijn volledig onbezoldigd.

 

 

Jaarlijkse activiteiten.

Het houden van een drietal lezingen over de streekhistorie; het houden van een culturele streektaalmorgen in april; het mede verzorgen van de jaarlijkse Open Monumentendag in het tweede weekeind van september. Stands op markten en het verzorgen van exposities in wisselende locaties.

Donateurs.

De Stichting heeft bij het ingaan van het jaar 2012, ca. zeshonderd tachtig (680) donateurs.
De jaarlijkse donatie bedraagt € 12,50 bij automatische afschrijving en € 13,50 bij betaling per acceptgiro. Donateurs die alle bescheiden per post ontvangen, betalen € 3,00 per jaar extra. Voor het donatiebedrag ontvangen de donateurs vier keer per jaar het blad “Oes Eigen Streek” en hebben gratis toegang of tegen gereduceerd tarief, tot alle activiteiten door de Stichting georganiseerd.
Aanmelding tot donateur bij de penningmeester van de Stichting: J. Oosting, Bannerschultestraat 29, 7841 AB Sleen, tel 0591-362376, of bij de overige bestuursleden.

Projecten.

De Stichting Streekeigen Sleen heeft vele projecten tot stand gebracht in allerlei vormen,
in het Main Menu onder de noemer Geschiedenis, kunt u lezen wat er zoal is gerealiseerd..

Nieuw.

Het boek ” VAN GRENSSTEEN TOT KUNSTWERK ” werd midden april 2012 uitgebracht en is een verzameling van een groot aantal beelden en monumenten in de openbare ruimte.
Het boek is een uitgave van de stichting Aold Daol,n, de stichting Streekeigen Sleen, de historische vereniging Zweeloo, Klenckerheugte en Stadt en heerlickheydt Covorden, verenigd in de stichting CHPC. (cultuurhistorische projecten Coevorden) .
Gegevens van het boek: Formaat: 20.0 bij 24.0 cm. Omvang: 160 pagina’s.Genaaid gebundeld en geheel in kleur. Foto’s: Ton Trompert. Tekst: Harm Jan Leschen. Uitgeverij: Het Drentse Boek te Beilen.
Prijs: € 20,00.
Inlichtingen bij het bestuur van de stichting Streekeigen Sleen of bij de ander genoemde historische verenigingen.