Financieel overzicht 2018

Kassaldo 31 december 2018 524,25
Saldo lopende rekening  31 december 2018 531,16
Saldo spaarrekening 31 december 2018 20.989,48
Totaal liquide middelen 31 december 2018 22.044,89

 

Financieel overzicht bank 2018

Inkomsten                                                                                  uitgaven

Saldo 1 januari 2018 1.779,90 Portokosten 1.201,41
Donateursbijdragen 8.289,50 Drukkosten 5.041,57
Donaties 2.550,00 Huur MFC 2.460,00
Overige inkomsten 11,68 Kosten activiteiten 346,60
Onderhuur MFC 575,00 Bankkosten 174,02
Kruisposten (van spaarrek) 8.000,00 Bestuurskosten 2,34
Bloemen /bedankjes 280,46
Overige kosten 1.734,19
Vrijwilligers dag 333,25
Kruisposten (naar kas) 700,00
Kosten dorpspomp 1.901,08
Kruisposten (naar spaarrekening) 6.500,00
Saldo 31 december 2018 531,16
Totaal 21.206,08 Totaal 21.206,08

 

Financieel overzicht kas 2018

Inkomsten                                                                                    Uitgaven

Saldo 1 januari 2018 221,90 Bestuurskosten 31,50
Verkoop boeken e.d. 17,50 Kosten activiteiten 861,15
Entree gelden 427,50
Overige inkomsten 50,00
Kruisposten (van bank) 700,00 Saldo 31 december 2018 524,25
Totaal 1.416,90   1416,90