Financieel overzicht 2021

Kas saldo 31-12-2021

146,25

Saldo lopende rekening 31-12-2021

128,26

Saldo spaarrekening 31-12-2021

18.294,21

Totaal liquide middelen 31-12-2021

18.568,72

 

Financieel overzicht bank 2021

Inkomsten  

 

Uitgaven

Saldo 1-1-2021

302,98

Portokosten

1.395,75

Donateur bijdragen

9.218,50

Drukkosten

6.369,82

Onderhuur MFC

575,00

Huur MFC

2.059,00

Verkoop boeken e.d.

16,00

Bankkosten

180,59

Overige inkomsten/subsidies

1.178,45

Kunstwerk synagoge

271,40

Van spaarrekening

4.200,00

75 jaar bevrijding

1.839,86

Bloemen/bedankjes

424,29

Vrijwilligers dag

554,25

Overige kosten

2.117,71

Kasopname

150,00

Saldo 31-12-21

128,26

Totaal

15.490,93

Totaal

15.490,93

 

Financieel overzicht kas 2021

Inkomsten   

 

Uitgaven

Saldo 1-1-21

116,25

Bestuurskosten

20,00

Van bank

150,00

Kosten activiteiten

100,00

Saldo 31-12-21

146,25

Totaal

266,25

Totaal

266,25