Financieel overzicht 2019

 

Kas saldo 31-12-2019 314,25
Saldo lopende rekening 31-12-2019 269,20
Saldo spaarrekening 19.991,81
Totaal liquide middelen 31-12-2019 20.575,26

Financieel overzicht bank 2019

 

Inkomsten                                                                     uitgaven

Saldo 1 januari 2019 531,16 Portokosten 532,58
Donateursbijdragen 8.145,50 Drukkosten 4.806,97
Kas storting 1.050,00 Huur MFC 2.460,00
Overige inkomsten 551,13 Kosten activiteiten 1.645,76
Onderhuur MFC 575,00 Bankkosten 177,23
Van spaarrekening 6.500,00 Bloemen /bedankjes 375,47
Overige kosten 1.352,88
Vrijwilligers dag 232,70
Naar spaarrekening 5.500,00
Saldo 31 december 2019 269,20
Totaal 17.352,79 Totaal 17.352,79

Financieel overzicht kas 2019

Inkomsten                                                                                    Uitgaven

Saldo 1 januari 2019 524,25 Kosten activiteiten 480,00
Donateursbijdragen 12,00 Bestuurskosten 40,00
Verkoop boeken e.d. 133,50 Naar spaarrekening) 1.050,00
Overige inkomsten 1.214,50
Saldo 31 december 2019 314,25
Totaal 1.884,25 Totaal 1.884,25