Financieel overzicht 2020

Kas saldo 31-12-2020  116,25 
Saldo lopende rekening 31-12-2020  302,98 
Saldo spaarrekening  22.491,81 
   
Totaal liquide middelen 31-12-2020  22.910,99 

 

Financieel overzicht bank 2020

Inkomsten uitgaven 

Saldo 1 januari 2020  269,20  Portokosten  1.075,25 
Donateursbijdragen  9.722,50  Drukkosten  5.579,87 
Verkoop boeken e.d.  32,50  Huur MFC  2.460,00 
Subsidie 75 jaar bevrijding  3.800,00  Terugboeking donateurs  126,00 
Onderhuur MFC   575,00  Bankkosten  177,07 
    Kosten activiteiten  69,54 
    Kosten 75 jaar bevrijding  572,00 
    Vrijwilligers bedankje  330,00 
    Overige kosten  861,31 
    Bloemen /bedankjes  318,14 
    Kosten site dorpsbelangen  27,04 
    Naar spaarrekening  2.500,00 
    Saldo 31 december 2020  302,98 
Totaal  14.399,20  Totaal  14.399,20 

 

 

Financieel overzicht kas 2020

Inkomsten uitgaven 

Saldo 1 januari 2020  314,25  Kosten activiteiten  190,00 
Entree gelden  12,00  Bestuurskosten  20,00 
       
       
       
    Saldo 31 december 2020  116,25 
Totaal  326,25  Totaal  326,25