Financieel overzicht bank 2017

 

Inkomsten                                                                     uitgaven

Saldo 1 januari 2017 734,95 Portokosten 1.283,82
Donateursbijdragen 8.195,50 Drukkosten 4.009,99
Verkoop boeken e.d. 15,00 Huur MFC 2.460,00
Overige inkomsten 206,77 Kosten activiteiten 452,70
Onderhuur MFC 575,00 Bankkosten 259,84
Kruisposten (van spaarrek) 3.000,00 Bestuurskosten 53,30
    Bloemen /bedankjes 173,58
    Overige kosten 1.103,59
    Vrijwilligers dag 700,50
    Kruisposten (naar kas) 450,00
       
       
    Saldo 31 december 2017 1.779,90
       
Totaal 12.727,22 Totaal 12.727,22

Financieel overzicht kas 2017

Inkomsten                                                                                    Uitgaven

Saldo 1 januari 2017 753,70 Bestuurskosten 50,00
Verkoop boeken e.d. 22,50 Kosten activiteiten 1.339,30
Entree gelden 385,00    
       
Kruisposten (van bank) 450,00 Saldo 31 december 2017 221,90
       
       
Totaal 1.611,20   1.611,20

 

 

Financieel overzicht 2017

 

Kassaldo 31 december 2017 221,90
Saldo lopende rekening  31 december 2017 1.779,90
Saldo spaarrekening 31 december 2017 22.481,65
   
Totaal liquide middelen 31 december 2017 24.483,45