Agenda

 

Invulling van de avonden seizoen  2021/2022

 

Dinsdag 26 oktober : 20.00 uur een gezellige avond bij restaurant Wielens in Noord Sleen.
 Hier komt Yvonne Bijl met korte komische verhalen en gedichten voor ons optreden. 
De meeste verhalen zijn in het Drents. Daarnaast volop ruimte om gezellig bij te praten.
Woensdag 26 januari: 20.00 uur in MFC de Brink: 
Lezing door Nico Vanderveen met als titel: van Kofschip tot Winkelparadijs.