Stichting Streekeigen Sleen

  • DSC_0998.JPG
  • trambrink.jpg
  • Boelken.JPG
  • Pyterliet.jpg
  • DSC_0995.JPG

      

De stichting heeft de volgende doelstelling:

De culturele en historische belangen in

Sleen en omgeving behartigen en de

kennis daarvan te vergroten. De

erkenning en de betekenis van de

streektaal bevorderen benevens het 

gebruik van die streektaal in de ruimste

zin van het woord.

De belangstelling voor de geschiedenis

van  Sleen en omgeving te stimuleren en

zich in te zetten voor behoud en herstel

van monumenten en andere

karakteristieke waarden van de streek.

                               

 

Copyright © Streekeigen Sleen 2015. All Rights Reserved.