Stichting Streekeigen Sleen

Financieel overzicht kas 2016

 

  Inkomsten                                                                                            Uitgaven

Saldo 1 jan 2016

935,70

Bestuurskosten

15,00

Verkoop boeken e.d.

130,00

Kosten activiteiten

455,00

Kruisposten

250,00

Kruisposten

700,00

Entree gelden

608,00

Saldo 31 dec 2016

753,70

 

 

 

 

Totaal

1.923,70

Totaal

1.923,70

 

 

         Financieel overzicht 2016

  

Kassaldo 31-12-2016

753,70

Saldo lopende rekening 31-12-2016

734,95

Saldo spaarrekening 31-12-2016

25.431,52

Totaal liquide middelen 31-12-2016

26.920,17

                            

 

          Financieel overzicht bank 2016

         Ontvangsten                                                                               Uitgaven

Saldo 1 jan. 2016

5.372,53

Kruisposten

9.750,00

Kruisposten

8.500,00

Bankkosten

182,70

Donateurbijdrage

8.435,50

Emsland Excursie

1886,00

Onderverhuur MFC

575,00

Kosten activiteiten

913,18

Vergoeding OMD

41,60

Drukkosten

5.252,39

Verkoop boeken e.d.

71,42

Huur MFC

2.870,00

Emsland excursie

1.886,00

Cadeau/Bloemen

51,54

Restitutie Unive

4,90

Premie Unive

124,16

 

 

Bestuurskosten

100,59

 

 

Porto kosten

1.343,14

 

 

Overige kosten

1.678,30

 

 

Saldo 31 dec. 2016

734,95

 

 

 

 

Totaal

24.886,95

Totaal

24.886,95

Copyright © Streekeigen Sleen 2015. All Rights Reserved.