Stichting Streekeigen Sleen

Werkgroep Genealogie:

De werkgroep genealogie is bezig met het in kaart brengen van de bewonersgeschiedenis van de huizen in de oude dorpskern van Sleen en Diphoorn.

Deze werkgroep bestaat uit de volgend leden:

Berend Eggens

Henk IJdens

Ans Hegen

Gerrie Kramer

Roelof Assen

Roelof Smeenge

e-mail: genealogie@streekeigensleen.nl

De website van de werkgroep genealogie is:

 http://www.streekeigensleen.nl/genea

Copyright © Streekeigen Sleen 2015. All Rights Reserved.